View:
Tên Chung Cư: Q2 Thảo Điền Clear
Số phòng Phòng Tắm Phòng Ngủ
2 2
2 2
2 3
2 5
1 1
2 3
2 2
2 3
2 3
2 3
1 1
1 1